Hypotheken & Verzekeringen
naadloos afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen!
Klachten
 

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht of bent u het oneens met een beslissing van een Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen Nootdorp? Neem dan alsjeblieft telefonisch (06-44742600/06-44810579) contact met ons op, zodat we het kunnen bespreken. Komt u er met onze medewerker niet uit, dien dan een formele klacht in bij vandermeerhypotheken.nl Dit kunt u doen door een brief te sturen aan:

Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen
t.a.v. de directie
Meester Steenwegpad 28
2632 CA Nootdorp

We sturen u binnen 2 werkdagen een e-mail ter bevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Lossen wij samen uw klacht niet op, dan kunt u hem binnen 3 maanden na ons formele standpunt voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of aan de rechter.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening www.kifid.nl, Postbus 93257, 2509 AG 's-Gravenhage.


 


Hoe wordt mijn klacht behandeld?

De volgorde in de procedure van de klachtenbehandeling wordt hieronder weergegeven. De eerste stap is het indienen en bespreken van de klacht met de financiële dienstverlener (IKP). De Financiële Ombudsman, de Geschillen­commissie en de Commissie van Beroep werken onder de vlag van Kifid. De Ombudsman en de Geschillencommissie nemen geen klachten in behandeling die ook aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie zijn voorgelegd.

STAP 1. Interne Klachtenprocedure (IKP)
 • Voordat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uw klacht in behandeling kan nemen, moet de interne klachten­procedure (IKP) van uw bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener zijn doorlopen.
 • De financiële dienstverleners in ons land zijn verplicht:
  - zich aan te sluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut dat is erkend door de minister van Financiën, zoals Kifid,
  - klachten van hun klanten eerst zelf behoorlijk te behandelen.
 • U kunt terecht bij de Financiële Ombudsman van Kifid zodra uit een brief van de directie of van de interne klachten­commissie van uw financiële dienstverlener blijkt dat de klacht is afgewezen.

STAP 2. Financiële Ombudsman
 • De Ombudsman is een bemiddelaar. Hij werkt naar eigen inzicht. De juridische aspecten van een zaak - waarbij hij het Nederlands recht toepast - zijn voor hem belangrijk, maar niet in alle gevallen doorslaggevend.
 • Als de Ombudsman de klacht gegrond acht, zal hij bij de dienstverlener opkomen voor uw belangen. Zijn bemiddelingsvoorstel of aanbeveling is niet bindend.
 • Aan de inschakeling van de Ombudsman zijn voor u geen kosten verbonden.
 • Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Ombudsman kunt u naar de Geschillencommissie stappen.

STAP 3. Geschillencommissie
 • Als u zich niet in het advies van de Ombudsman kunt vinden, legt u uw klacht binnen drie maanden voor aan de Geschillencommissie van Kifid. Er moet dan - uitzonderingen daargelaten - wel meer dan € 100,- in het geding zijn. Ook de Geschillencommissie behandelt geen klacht die eerder aan een rechter of een andere geschillen­instantie is voorgelegd.
 • De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De financiële dienstverlener is dan verplicht de beslissing van de Geschillencommissie uit te voeren.
 • In het register op www.kifid.nl vindt u een overzicht van de aangesloten financiële dienstverleners waarvoor de Geschillencommissie wel of niet een bindende uitspraak kan doen.
 • De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50,-
 • Accepteert u de beslissing niet, dan kunt u onder voorwaarden naar de laatste instantie van Kifid, de Commissie van Beroep.

STAP 4. Commissie van Beroep
 • Als u het niet eens bent met de bindende beslissing van de Geschillencommissie, kunt u het geschil binnen zes weken voorleggen aan de Commissie van Beroep. Er moet dan wel meer dan € 25.000,- in het geding zijn.
 • Ook de betrokken financiële dienstverlener kan in beroep tegen de beslissing van de Geschillencommissie. Er moet dan wel meer dan € 25.000 in het geding zijn of het belang voor de betrokken bedrijfstak bedraagt minstens € 5 miljoen.
 • Indien niet aan de hierboven genoemde vereisten is voldaan kan de Geschillencommissie in haar uitspraak toch hoger beroep toestaan, indien het belang van de zaak dat rechtvaardigt.
 • De behandeling van de klacht door de Commissie van Beroep kost € 500,-.
 • De Commissie van Beroep doet in laatste instantie een definitieve, bindende uitspraak.

Overtuig uzelf en maak een afspraak met één van onze adviseurs. Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen, hét adres voor een hypotheek op maat of een passende verzekering.