Hypotheken & Verzekeringen
naadloos afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen!
Dienstenwijzer
 
Inleiding

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.
Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen is een op 7 juni 1999 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven adviseert over financiële risico's en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen. Ook hebben wij een vergunning voor andere financiële diensten zoals een vergunning voor bemiddeling in hypothecair krediet en levensverzekeringen.

Onze adresgegevens zijn:
Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen
Meester Steenwegpad 28
2632 CA Nootdorp


1. Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Specifiek
•  Wij zijn op werkdagen van 09:00 uur/18:00 uur geopend en bij noodgevallen 's avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nr. 06-44742600.

•  Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar.

•  Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar.


Verzekeraars en/of financiële instellingen.

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe*.

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen.

De verzekeraar of financiële instelling, geen enkele bank of verzekeraar bezit, direct of indirect,(niet) meer dan 10% van de aandelen of stemrechten in ons bedrijf.


Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.


•  Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12013438. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.

•  Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27180515.

•  Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.009202.

•  Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.


Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Onze klachtenregeling is als volg:

Klachtenregeling  


Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-klacht ofwel 0900-3552248
http://www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.


Volgnummer 2019-01, opgesteld te Nootdorp op 6 mei 2019Overtuig uzelf en maak een afspraak met één van onze adviseurs. Van der Meer Hypotheken & Verzekeringen, hét adres voor een hypotheek op maat of een passende verzekering.

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.