Bij het kopen van een woning krijgt u met veel zaken te maken. Als u een bestaande woning koopt is het vaak een voordeel dat u exact weet wanneer u er in kunt trekken en heeft u vaak een goed idee van de omgeving van de woning. Verder hebt u in het algemeen in uw straat geen bouwoverlast en geen last van werkverkeer, dit in tegenstelling van een woning in een nieuwbouwlocatie.

Spanning tijdens het zoeken van uw droomhuis     Spanning tijdens het betreden van uw nieuwe woning 

Als nadeel geldt dat u als leek vaak niet goed kan schatten wat de waarde van de geliefde woning is, hoe het met het onderhoud van de woning staat en of er andere kostenposten staan te wachten waar u nog geen weet van heeft. Daarbij is voor veel mensen de (prijs)onderhandeling een zaak die veel stress kan geven en vaak beter door een derde gedaan kan worden, deze is objectief in de (prijs)onderhandeling en niet emotioneel betrokken bij de (prijs)onderhandeling.

Een aankoopmakelaar adviseert u als koper bij deze zaken.

Rondleiding van de verkopende makelaar
Op het eerste gezicht lijkt dat volkomen logisch en niets bijzonders.

Stel, u hebt een oogje op een mooi huis. In de meeste gevallen krijgt u dan te maken met de makelaar van de verkopende partij. Deze verkoopmakelaar behartigt echter niet uw belang, maar dat van de verkoper.

Veel mensen zijn zich dat onvoldoende bewust. Daarom is het altijd verstandig een eigen, onafhankelijke adviseur in de arm te nemen zoals VBO-aankoopmakelaar Alfred Kool.

Natuurlijk bent u niet verplicht een aankoopmakelaar in te schakelen. Maar dan mist u wel zijn kennis en ervaring en moet u bijvoorbeeld ook zelf onderhandelen met de verkoopmakelaar. Vergelijkt u het maar eens met twee mensen die een juridisch geschil hebben. Ook dan neemt elke partij een eigen adviseur (advocaat) in de arm. Met makelaars is het eigenlijk net zo. Een huis kopen doe je immers niet zomaar en juist dan is het prettig als een deskundige adviseur voor úw belangen opkomt.

Let op: een makelaar kan de ene keer aankoopmakelaar zijn en de andere keer verkoopmakelaar. Hij heeft zowel van aankoop als verkoop veel verstand. Een makelaar mag echter nooit tegelijkertijd optreden voor de verkoper en koper bij één en hetzelfde huis. Net als een advocaat die niet tegelijk voor beide partijen mag werken.
Verkocht!

Wat bespaar ik als ik een huis koop met behulp van een eigen aankoopmakelaar? Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor u duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u terug in:
• een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren;
• inzicht in de waarde van de woning;
• essentiële informatie over de woning, zoals: verborgen gebreken,
  erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of
  niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke
  omschrijving), bestemmingsplan e.d.;
• het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de
  voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etc.;
• tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.

Is dit het ideale huis voor ons?     Het ideale huis gevonden... geluk en blijdschap....

Heeft u een woning gevonden die u bevalt dan is het verstandig om de volgende zaken te (laten) onderzoeken voordat u tot koop overgaat:

Wat is de bouwkundige staat van het huis en is het misschien verstandig om een bouwkundige keuring uit te laten voeren?
Is er iets bekend over de bodem zoals een milieu rapport/bodemonderzoek?
Wat staat er in het bestemmingsplan en zijn er zaken daarin om te weten?
Zijn er erfdienstbaarheden van toepassing?
Is er sprake van erfpachtrecht?
Wat zijn de bijzonderheden van het koopcontract (denk aan inschrijving register, ontbindende voorwaarden, bankgarantie en boeteregeling)?

Voor antwoorden op bovenstaande vragen klikt u op de vraag ..

Wat is de bouwkundige staat van het huis en is het misschien verstandig om een bouwkundige keuring uit te laten voeren?
Een bouwkundige keuring geeft een goed en betrouwbaar beeld van de bouwkundige staat van de woning die u overweegt te kopen. De bouwkundige keuring toont aan of er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud en geeft een indicatie van de herstelkosten. U kunt de informatie uit het woningkeuringsrapport goed gebruiken in de onderhandelingen over de verkoopprijs. U kunt een bouwkundige keuring via ons aanvragen. Wij zorgen dan voor dat u zo snel mogelijk een compleet en door alle banken geaccepteerd bouwkundig rapport ontvangt.
<TOP>


Is er iets bekend over de bodem zoals een milieu rapport/bodemonderzoek?
De grond waarop uw huis staat kan in de loop van de tijd vervuilt zijn geraakt. Dit kan bijvoorbeeld komen door ondergrondse tanks die kapot zijn gegaan of door vervuiling van een naburig terrein. Vraag altijd aan de verkopende partij of hiervan iets bekend is. Daarnaast kunt u bij de gemeente waar de woning staat opvragen wat er bekend is. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen of er op het terrein of aansluitende terreinen ooit opslagtanks zijn geweest en of er een milieurapport bekend is.
<TOP>


Wat staat er in het bestemmingsplan en zijn er zaken daarin om te weten?
Voor elk gebied in Nederland bestaat een bestemmingsplan. Hierin wordt aangegeven wat er in dat gebied wel en niet mag gebeuren. Het kan van groot belang zijn om te weten of er al plannen zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Zo kunt u verkomen dat u een woning koopt voor het mooie uitzicht en een jaar later tegen een flatgebouw opkijkt. Nog meer weten over wat een bestemmingsplan is. Kijk op www.bestemmingsplan.nl
<TOP>


Zijn er erfdienstbaarheden van toepssing?
Het is mogelijk dat er andere mensen/instellingen zijn die gebruiksrechten hebben voor het aan te kopen pand/grond. Dit kan zijn uit een schriftelijk contract of uit gewoonterecht. Dit kan bijvoorbeeld het recht van overpad zijn waarbij iemand over uw grond mag lopen om bij zijn achtertuin te komen etc. Dit brengt dan weer met zich mee dat u geen zaken mag doen die dit zouden beletten of bemoeilijken. Vraag dus altijd of er erfdienstbaarheden zijn. Vastgelegd of niet. Meer weten over erfdienstbaarheden. Kijk op www.kadaster.nl
<TOP>Is er sprake van erfpachtrecht?
Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is. Hiervoor betaalt de eigenaar van het huis dat op deze grond gebouwd is jaarlijks een bepaald bedrag, de zogenaamde erfpacht canon.
<TOP>Wat zij de bijzonderheden van het koopcontract (denk aan inschrijving register, ontbindende voorwaarden, bankgarantie en boeteregeling)?
Kosten koper:
Kosten koper wil zeggen dat alle bijkomende kosten voor de koper zijn. Denk hierbij aan kosten van: Overdrachtsbelasting en notaris. Gemiddeld komen de kosten koper uit tussen de 7,5% en de 9,5%. Hierin zitten dan ook de kosten van de transport akte en de kosten van kadastraal recht.

Overdrachtsbelasting:
Een door de overheid vastgestelde belasting. De overdrachtsbelasting moet betaald worden bij de overdracht van een woning. Momenteel is de overdrachtsbelasting 2% van de koopsom.

Ontbindende voorwaarden:
Mensen hebben het vaak over een voorlopig koopcontract. Dit bestaat niet. Elk contract is bindend. U kunt echter ontbindende voorwaarden op laten nemen. De bekendste hiervan is de ontbindende voorwaarden op financiering.

Bankgarantie:
Nadat de ontbindende voorwaarden verlopen zijn wil de verkoper een zekerheid hebben dat de koop ook door zal gaan en indien dit om wat voor reden dan ook niet gebeurd hij een redelijke vergoeding zal krijgen. Hiervoor dient de bankgarantie of waarborgsom. Deze bedraagt meestal 10% van de koopsom. Deze bankgarantie is in de praktijk ondeel van uw hypotheek.

Boeteregeling:
Het kan voorkomen dat u of de verkoper niet op tijd aan de verplichtingen uit het koopcontract kan voldoen. Hiervoor wordt vaak een boeteregeling opgenomen in het koopcontract. Let erop dat de boeteregeling goed omschreven staat en geen open statement is. Dus niet alle voortkomende schade maar bijvoorbeeld een vast percentage of bedrag per dag.

Makelaarscourtage:
Kijk op koolmakelaardij voor de scherpe tarieven.

Taxatie
Voor dat de bank een hypotheek verstrekt zal deze altijd een taxatie rapport willen ontvangen. Hierin staan allerlei voor de bank belangrijke zaken met o.a. de waardes t.w. vrije verkoop en executiewaarde. Verschillende banken stellen verschillende eisen aan de taxatie en aan de taxateur. Laat daarom nooit zomaar een taxatie uitvoeren. Laat eerst een berekening voor uw hypotheek maken. Wij laten u dan ook weten of er speciale eisen aan de taxatie gesteld worden. U kunt uw taxatie gemakkelijk via ons regelen, wij vragen dan de taxatie voor u aan.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik:
Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik:
De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 80-90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.
<TOP>